+420 545 175 505

info@akbartonova.cz

Ceník

Ceník za vedení účetnictví

Za každou účetní položku 20 Kč / položka
Ale nejméně 2 000 Kč / měsíc
Mzdová agenda 200 Kč / zaměstnanec / měsíc
DPH vedení 1 000 Kč / měsíc / dle položek
Daňové přiznání k DPH 1 000 Kč
Účetní uzávěrka 2 000 Kč
Daňové přiznání k DPFO 7 000 Kč
Daňové a ekonomické poradenství 1 000 Kč / hod.
Odklad daňové povinnosti o 3 měsíce 13 000 Kč
Režijní náklady 100 až 200 Kč / měsíc
Kontrolní hlášení k DPH od 1 000 Kč, dle položek
Roční přehled soc. a zdrav. poj. 2 000 Kč

Výtah z ceníku právních služeb:

Právní poradenství a konzultace 1 000 až 2 000 Kč / hod.
Sepsání nájemní nebo užívací smlouvy od 4 500 Kč
Sepsání kupní, darovací, směnné a zástavní smlouvy a smlouvy o věcném břemeni dle převáděných nemovitostí, ale nejméně (včetně ověření podpisů): 12 000 Kč
Advokátní úschova od 5 000 Kč
- je-li však spojená se sepsáním kupní smlouvy zdarma
Sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí od 1 000 Kč
- je-li však spojen se sepsáním kupní smlouvy zdarma
Správa nemovitých věcí 10 - 12 % z vybraného nájemného
Další právní služby dle dohody

Všechny ceny jsou konečné, nejsem plátcem DPH.