+420 602 550 710

info@akbartonova.cz

Ceník

Ceník za vedení účetnictví

Za každou účetní položku 25 Kč / položka
Ale nejméně 4 000 Kč / měsíc
Mzdová agenda 400 Kč / zaměstnanec / měsíc
DPH vedení 2 000 Kč / měsíc / dle položek
Daňové přiznání k DPH 1 500 Kč
Účetní uzávěrka 3 000 Kč
Daňové přiznání k DPFO 8 000 Kč
Daňové a ekonomické poradenství 1 000 Kč / hod.
Odklad daňové povinnosti o 3 měsíce 15 000 Kč
Režijní náklady 200 až 300 Kč / měsíc
Kontrolní hlášení k DPH od 1 000 Kč, dle položek
Roční přehled soc. a zdrav. poj. 4 000 Kč

Výtah z ceníku právních služeb:

Právní poradenství a konzultace 1 000 až 2 000 Kč / hod.
Sepsání nájemní nebo užívací smlouvy od 5 500 Kč
Sepsání kupní, darovací, směnné a zástavní smlouvy a smlouvy o věcném břemeni dle převáděných nemovitostí, ale nejméně (včetně ověření podpisů): 20 000 Kč
Advokátní úschova od 8 000 Kč
- je-li však spojená se sepsáním kupní smlouvy 1 000 Kč
Sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí od 1 000 Kč
- je-li však spojen se sepsáním kupní smlouvy zdarma
Správa nemovitých věcí 10 - 12 % z vybraného nájemného
Další právní služby dle dohody

Všechny ceny jsou konečné, nejsem plátcem DPH.