+420 602 550 710

info@akbartonova.cz

Komplexní právní servis nemovitostí

Komplexní právní servis nemovitostí obsahuje: převody nemovitostí, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech i služebnostech, nájemní smlouvy, užívání nemovistostí a daně v souvislosti s nemovitými věcmi.

Nájemní smlouva:

řeší vztah mezi vlastníkem nemovité věci a jejím uživatelem. Liší se podle účelu užívání nemovitých věcí (byty, domy, prostory sloužící k podnikání, garáže, chaty, pozemky aj.) a týká se jak právnických, tak fyzických osob.

Kupní smlouva:

klasický způsob přechodu vlastnického práva za úplatu. Součástí bývá obvykle advokátní úschova peněz i dokladů pro zajištění právní jistoty obou smluvních stran, aby za prodávané emovité věci byla skutečně zaplacená dohodnutá cena, čímž je možné předejít budoucím sporům. Týká se právnických i fyzických osob.

Převod nemovitých věcí:

zahrnuje všechny smluvní právní způsoby přechodu vlastnického práva z jedné osoby (právnické i fyzické) na druhou osobu. U ostatních druhů přechodu vlastnického práva nabízím specializované právní poradenství a součinnost formou zastoupení.

Směnná smlouva:

se týká směny dvou či více nemovitostí mezi dvěma různými vlastníky nemovitých věcí, jak právnických tak fyzických osob.

Darovací smlouva:

je jeden ze způsobů bezúplatného nabytí vlastnického práva. Má specifické daňové podmínky pro možné osvobození a může se týkat právnických i fyzických osob.

Smlouvy o zřízení věcných břemen:

Věcná břemena mají mnoho podob a zatěžují vlastníka nemovité věci, což mu přináší povinnost něco strpět, nebo něco konat. Jsou vázána na nemovitou věc a jsou proto zajištěním práva oprávněného, které je zapsáno v katastru nemovitostí.

Správa nemovitých věcí:

Zajišťujeme kvalifikovanou správu nemovitého majetku pro soukromé a individuální vlastníky především nájemních domů, které obsahují jak byty, tak prostory sloužící k podnikání. Správa zahrnuje veškeré služby s tím související dle dohody s vlastníkem, pro fyzické i právnické osoby.