+420 602 550 710

info@akbartonova.cz

Služby

Jako advokátka se specializuji zejména na následující oblasti našeho práva:
 

 • komplexní právní servis nemovitostí
 • právo finanční
 • právo občanské
 • právo rodinné
 • právo pracovní
   

Komplexní právní servis nemovitostí

Komplexní právní servis nemovitostí obsahuje: převody nemovitostí, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech i služebnostech, nájemní smlouvy, užívání nemovistostí a daně v souvislosti s nemovitými věcmi.

Finanční právo

V oblasti práva finančního poskytuji zejména daňový servis, tzn. zhotovení veškerých druhů daňových přiznání, mezi jinými např.:

 • daň z příjmu
 • daň z přidané hodnoty včetně kontrolního hlášení
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • daň z nemovitých věcí
 • daň silniční

a další

Právní zastoupení i zajištění elektronického podávání všech daňových přiznání a kontrolních hlášení. Samozřejmostí je pro mne zastupování klientů v řízení vyplývajícího ze zákona o správě daní a poplatků, zastupuji své klienty v jednání s příslušným finančním úřadem apod. Jako daňový poradce mám možnost svým klientům zajistit odklad daňové povinnosti o téměř půl roku, až na šestý měsíc v roce.

Občanské právo

V oblasti občanského práva nabízím zejména přípravu veškerých druhů smluv z tohoto zákona vyplývajících, dále pak nabízím profesionální a komplexní servis v oblasti nemovitostí. To se týká zejména jejich převodů, zajistím pro vás znalecké posudky a odhady, stejně jako správu nemovitostí a s tím související daňový servis, zhotovím nájemní smlouvy a podobně.
Mám také zkušenosti se zakládáním společenství vlastníků bytových a nebytových prostor a s tím související právní servis, včetně nezbytného Prohlášení vlastníků. Dále Vám v oblasti občanského práva nabízím právní pomoc při řešení majetkových sporů, vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů. Ráda vám dále pomohu s vyřízením dědictví a veškerými s tím souvisejícími právními úkony.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva jsem připravena poskytnout vám pomoc při řešení rozvodů, přípravě dohody o vypořádání vztahů mezi manželi, svěření dětí do péče a v neposlední řadě také porozvodové vypořádání majetku.

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva Vám mohu vypracovat všechny druhy pracovních smluv, doporučit nejvhodnější postupy při zaměstnávání pracovníků, změn pracovních poměrů, výpovědí atd.